Γι’ αυτό η αυτοσυζήτηση μας κάνει πιο έξυπνους, πιο δημιουργικούς και πιο χαρούμενους

Αυτοσυζήτηση: αποτελέσματα μελέτης

ο Έρευνα της Δρ Sandra Brinthaupt στο Πανεπιστήμιο του New Hampshire έχουν δείξει ότι η αυτοομιλία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

Η θετική αυτοομιλία μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, τα κίνητρα και τη διάθεση, ενώ η αρνητική αυτοομιλία μπορεί να οδηγήσει σε αμφιβολία για τον εαυτό, άγχος και κατάθλιψη.

Η έρευνα του Brinthaupt βοήθησε να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για την αυτοομιλία. Η δουλειά της έχει δείξει ότι η αυτοομιλία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να επηρεάσουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας.

Επιδράσεις της αυτοομιλίας στην απόδοση σε αθλητικούς αγώνες

ο Μελέτη από τους Brossart et al. (2007) εξέτασε τις επιπτώσεις της αυτοομιλίας στην απόδοση σε αθλητικούς αγώνες. Η μελέτη διεξήχθη με 60 φοιτητές που διαγωνίστηκαν σε σπριντ 100 μέτρων.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

  • Ομάδα ελέγχου: Δεν δόθηκαν οδηγίες στους συμμετέχοντες σχετικά με την αυτοομιλία.
  • Ομάδα αυτοϋποστήριξης: Οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες να χρησιμοποιούν θετική και παρακινητική αυτοομιλία.
  • Ομάδα αυτοκριτικής: Οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες να συμμετάσχουν σε αρνητική και επικριτική αυτοομιλία.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες στην ομάδα που υποστηρίχθηκε μόνος τους πέτυχαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στο σπριντ από τους συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου και στην ομάδα αυτοκριτικής. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα αυτοϋποστήριξης πέτυχαν μέσο χρόνο 12,3 δευτερόλεπτα, ενώ οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου πέτυχαν μέσο χρόνο 12,6 δευτερόλεπτα και οι συμμετέχοντες στην ομάδα αυτοκριτικής πέτυχαν μέσο χρόνο 13,0 δευτερόλεπτα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι η αυτο-υποστηρικτική αυτοομιλία μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σε αθλητικούς αγώνες. Η αυτο-υποστηρικτική αυτοομιλία μπορεί να εστιάσει την προσοχή, να αυξήσει τα κίνητρα και να μειώσει το άγχος.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα αυτο-υποστηρικτικής αυτοομιλίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αθλητές:

  • «Είμαι έτοιμος να κερδίσω».
  • “Μπορώ να το κάνω.”
  • “Πιστεύω στον εαυτό μου.”

Αυτή η αυτοομιλία μπορεί να βοηθήσει τους αθλητές να παρακινήσουν τον εαυτό τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *